E-post: post@ip-k.no
Telefon: 21 42 47 47
Adresse: Karihaugveien 89, 1086 Oslo

    "Små nok til å bry oss, store nok til å levere."
    Vi har hjulpet kunder finne fornuftige løsninger siden 2010.